OUTSOURCING HR

Mi brinemo o Vašim zaposlenima kako bi oni brinuli o Vašoj kompaniji. 

Šta je outsoursing?

Najpotpunija ponuda People Lighthose predstavlja outsourcing HR, gde mi preuzimamo obavljanje dogovorenih usluga i aktivnosti  koje su se u klasičnom modelu poslovanja obavljale interno. Iako se ponekad doživljava kao novina, outsorcing je prirodna posledica razvoja – kada se uloge i/ili zadaci usložnjavaju, a standardi kvaliteta rastu.  Većina kompanija outsourcuje neke usluge i ekspertizu kojom ne raspolaže interno, npr. u oblasti finansija, ili prava, a sve više je onih koju istu potrebu prepoznaju u oblasti upravljanja ljudskim resursima.

Sa sve većim fokusom na radni učinak, razvoj i zadovoljstvo zaposlenih, kao i na kulturu kompanije, i mala i velika preduzeća mogu imati brojne prednosti od outsorcinga. Ovakav model poslovanja omogućuje Vam da učinite više za svoje zaposlene, dok Vama vraća sigurnost da radite u skladu sa najboljim praksama, kontrolu nad vremenom i troškovima, ali i umanjuje pritisak sa Vas i Vašeg postojećeg  osoblja odgovornog za upravljanje ljudskim resursima.

Šta može da se outsorsuje?

Na osnovu analize Vaših potreba, možemo pronaći optimalan paket usluga za Vas:

Outsource HR funkcije u celini

Ako nemate luksuz da angažujete dovoljno internih resursa odgovornih za HR, ali Vam je potrebna dokazana ekspertiza i strateška perspektiva, outsource HR funkcije u celini je dobar izbor. Na ovaj način pružate Vašoj kompaniji HR stručnjaka koji je jedinstveno opremljen za upravljanje širokim spektrom procesa vezanih za ljude i kulturu, a koji blisko sarađuje i pruža podršku Vašim zaposlenima koji u tim procesima operativno učestvuju ili ih izvršuju.

Svaka kompanija je jedinstvena i mi ćemo na osnovu razgovora i istraživanja sa Vama, stručne analize i tržišnog benčmarka napraviti predlog šta specifično u Vašem slučaju može da podrazumeva spoljno vođenje HR funkcije.

Outsource HR modula

Ukoliko imate interni HR tim, a želite da ga ojačate partnerom za jednu ili više oblasti unutar HRa,  stojimo Vam na raspolaganju za outsorce po modulima. Moduli, tj. segmenti HR funkcije, mogu biti  biznis partnering, selekcija kandidata, interne komunikacije, organizacioni dizajn, kultura kompanije, HR procedure, politike i pravilnici, zadovoljstvo zaposlenih, upravljanje radnim učinkom, kuočing i mentoring program, itd.

U svakom pojedinačnom slučaju definišemo  jedan ili više HR modula koji se outsourcuju, kao i koje kontinuirane aktivnosti, projekte i ciljeve ti moduli obuhvataju baš u Vašoj kompaniji.

Outsource pozicije - interim

Ukoliko je Vaš trenutni obim posla u HR funkciji prekomeran, imate neplanirane i neodložne izazove, iznenadne odlaske, bolovanja ili duža odsustva zaposlenih,  moguće rešenje za Vas je privremeni (tzv interim) outsourcing pozicije ili outsourcing po projektu. 

People Lighthouse može za Vas preuzeti projekat u celini ili se uključiti u projekat vođen interno, sa Vašim zaposlenima,  ili možemo privremeno preuzeti neku poziciju na dogovoreni broj meseci ili dok ne uspete da nađete adekvatnog kandidata. Kontaktirajte nas i prevaziđite izazov na koji ste naišli.

Benefiti outsourcinga:

  • Optimizuje troškove
  • Umanjuje pravne i operativne rizike
  • Štedi Vaše vreme i energiju
  • Donosi svežu perspektivu, ekspertizu i uvide sa tržišta
  • Uvećava fleksibilnost
  • Doprinosi efikasnosti i transparentnosti procesa

NAŠI KLIJENTI

Hvala na poverenju!

office@peoplelighthouse.com

(+381)638782-773

Beograd, Srbija

Pratite nas

© 2020 People Lighthouse. All Rights Reserved