PLANIRANJE ISKUSTVA ZAPOSLENIH

Stalo Vam je da Vaši zaposleni budu maksimalno motivisani i da rade na ostvarenju zajedničke vizije?

Planiranje iskustva zaposlenih uključuje analizu trenutnog i željenog stanja i zatim dizajn specifičnih inicijativa sa ciljem da zaposleni budu zadovoljni i posvećeni kompaniji, njenim ciljevima i vrednostima, povezani sa svojim kolegama i sa poslom koji rade kako bi želeli da ulože dodatni potreban napor da ostvare ciljeve kompanije. Najčešći način da se započne ovaj proces je kroz projekat Istraživanja zadovoljstva zaposlenih kompanijom i neposrednim rukovodiocem.

 Ispitivanje se vrši online, anonimnom anketom preko računara, iPad-a ili telefona. Pitanja su zasnovana na jedinstvenim, specifičnim temama koje se prepoznaju u kompaniji, zatim na temama prepoznatim u HR teoriji i praksi, poput: komunikacije, upravljanja radnim učinkom, benefita, poštovanja privatnog života zaposlenih, autonomije koju zaposleni imaju, ekspertize, rasta, postignuća, doprinosa i povezanosti kao ključnih uticaja na zadovoljstvo. Na kraju, anketa uključuje i NPS skor, kojim može da se poredi sa tržišnim benčmarkom. Rezultati i preporuke se dobijaju na nivou kompanije, sektora i pojedinačnih rukovodilaca.  Projekat je dostupan na srpskom ili engleskom jeziku.
 

Zašto je uključeno i ocenjivanje direktnog rukovodioca?

Direktni rukovodilac odgovoran je za najmanje 70% varijanse zadovoljstva i posvećenosti poslu (Gallup, 2018), a anonimna anketa koja se analizira i prikuplja od stane spoljnog konsultanta je često jednistvena prilika da rukovodioci dobiju iskren feedback od strane celog svog tima, kao i da imaju objektivnu tačku poređenja sa prosečnom ocenom drugih rukovodilaca u kompaniji.

Projekat Ispitivanja zadovoljstva zaposlenih je značajan kada..

 • Već neko vreme niste radili sistematsko ispitivanje zadovoljstva zaposlenih
 • Niste sigurni šta čini zaposlene nezadovoljnim ili zašto odlaze iz kompanije
 • Brinete se da li su vaši zaposleni dovoljno produktivni ili da će napustiti kompaniju
 • Niste sigurni da li svi rukovodioci u kompaniji imaju dovoljno dobro razumevanje kako ih njihovi zaposleni vide
 • Pitate se da li postoje razlike između sektora, ili vidite da postoje, a niste sigurni zašto ili kako da to rešite
 
 Ulaganje u zadovoljstvo zaposlenih i njihovo generalno iskustvo sa kompanijom se višestruko isplati. Visok nivo zadovoljstva zaposlenih ima dokazanu pozitivnu vezu sa različitim parametrima uspešnosti poslovanja, poput: povećanja produktivnosti i profitabilnosti, unapređenja zadovoljstva klijenata, nižih stopa turnovera – neželjenih odlazaka zaposlenih i  absentizma – kratkoročnih bolovanja zaposlenih.

 

Drugi oblici projekata u oblasti planiranja iskustva zaposlenih:

 • Rad na definisanju vrednosti kompanije, vizije i misije
 • Rad na identifikovanju i promociji željene kulture poslovanja
 • Planiranje i egzekucija inicijativa za unapređenje zadovoljstva zaposlenih i kohezije timova
 • Kreiranje radnog okvira za benefite za zaposlene
 • Rad na nivou sektora ili tima kroz individualne razgovore, fokus grupe, izveštaje i preporuke za unapređenje
 •  Kreiranje i implementacija inicijativa za prepoznavanje najboljih zaposlenih u pogledu vrednosti koje kompanija promoviše ili u pogledu produktivnosti, timskog duha, itd.

 

office@peoplelighthouse.com

(+381)638782-773

Beograd, Srbija

Pratite nas

© 2020 People Lighthouse. All Rights Reserved