HR KONSALTING

Želite da osigurate vrhunske rezultate kroz efikasne HR procese i održiva unapređenja?

HR konsalting označava najširi spektar podrške kroz ad hoc, kontinuiranu ili projektno orijentisanu saradnju, bilo direktnim uključenjem u poslovanje ili indirektno, pružajući podršku bez kontakta sa zaposlenima.

Direktno, radimo sa vama na planiranim i ad hoc projektima, na unapređenju postojećih ili dizajnu novih HR procesa i projekata, ali i kreiranju strategije upravljanja ljudskim resursima kako biste ostvarili svoje poslovne ciljeve i maksimizovali profit na način koji je u skladu sa kompanijskom kulturom i vrednostima. HR strategija je sveobuhvatni dokument koji definiše dugoročni pravac rada HR funkcije tako da ona podrži i omogući opštu strategiju poslovanja. HR strategija tipično sadrži projekte u vezi bazičnih HR oslonaca (organizacioni dizajn i kultura), zatim projekata koji uređuju tzv. talent management life cycle (način na koji kompanija privlači, razvija i zadržava zaposlene) i na kraju projekata orijentisanih na jačanje same HR funkcije (uređenje i unapređenje procesa, odnosa sa ključnim ljudima, baza podataka i izveštavanja).

Indirektno, podržavamo vaš rad i razvoj u formi ad hoc saveta, preporuka, prognoza ili deljenja dobre prakse u različitim oblastima upravljanja ljudskim resursima, ali i u formi uređenog plana mentorstva za  HR kolege i koleginice koji se suočavaju sa novim poslovnim izazovima ili, jednostavno, žele kontinuiranu podršku na svom razvojnom putu.

Vrste podrške u procesu mentorstva

 • Savet: Mentor nudi praktične preporuke u radu zasnovane na sopstvenom iskustvu.
 • Obuka: Mentor deli znanje, činjenice i informacije koje podržavaju i obogaćuju rad mentija.
 • Coaching: Mentor pruža podršku mentiju da prevaziđe razvojne teškoće i dileme, postavlja prava pitanja prilikom rešavanja problema i doprinosi razvoju dugoročne perspektive kroz pomoć u definisanju ciljeva i planiranju koraka za njihovo ostvarenje.
 • Prostor: Mentor podstiče komunikaciju i kreativnost, stvara bezbedan prostor za razmenu iskustva, mišljenja i ideja.
 • Umrežavanje: Mentor upućuje mentija na dodatne izvore profesionalne podrške, resurse za učenje i networking.
 

 

Drugi oblici projekata u oblasti HR konsaltinga:

 • Kreiranje i usklađivanje strategije ljudskih resursa sa generalnom strategijom poslovanja
 • Podrška rukovodstvu u rešavanju konkretnih problema ili osetljivih pitanja
 • Izrada HR politika, procedura, radnih instrukcija i priručnika
 • Kreiranje I optimizacija HR procesa poput regrutacije, onboardinga ili internih premeštanja
 • Implementacija i eksploatacija HR softvera i sistema
 • Kreiranje ili unapređenje baze podataka o zaposlenima i sistema izveštavanja
 • Unapređenje poslovnih procesa i praksi vezanih za sastanke i komunikaciju
 • Izrada šema kompenzacija i beneficija i budžetiranje
 • Uvođenje ili optimizacija sistema kompetencija

office@peoplelighthouse.com

+381638782-773

Beograd, Srbija

Pratite nas

© 2020 People Lighthouse. All Rights Reserved